אנרגיה מתחדשת

אנרגיה מתחדשת

בעשורים האחרונים, ובאופן מובהק יותר התעוררות הכלכלות בעולם השלישי בעיקר בסין והודו, הובילה לכך שצריכת משאבי אנרגיה, בעיקר של חשמל ודלק לכלי תחבורה שונים לשימוש יום יומי הולכת וגדלה. הן על ידי הצרכן הביתי, בעקבות עליה ברמת החיים, והן בענפי התעשייה השונים כתוצאה מההתפתחות המואצת.

גם העיור והתיעוש שהם תוצאה של גידול משמעותי באוכלוסיית כדור הארץ, כמו גם, צמיחת כלכלות העולם השלישי תורמות תרומה מכרעת לשימוש רב יותר בצריכת משאבים מתקלים לייצור אנרגיה. שלצד דילול המשאבים האלה מעלה חששות להשפעות סביבתיות גדולות המוצאות ביטוי בשינויים קיצוניים במזג האוויר.

הביקושים הגדולים לאנרגיה הובילו, כאמור לפגיעה משמעותית בסביבה בה אנו חיים והגדילה את הסיכונים הסביבתיים ובנוסף, חידדה את הצורך ביצירת משאבים נוספים לאספקת אנרגיה זמינה ובעיקר פחות מזהמת.

נכון להיום, כמעט 100% מייצור החשמל בישראל מקורו בפחם, גז ומזוט. השימוש הנרחב בדלקים פוסלים גורם לנזקים עצומים לסביבה ולבריאות בני האדם בכל מקום על פני הגלובוס.

שימוש והסתמכות רק על דלקים מתכלים לייצור אנרגיה, ייצר תלות פוליטית וכלכלית כבדה תמהיל אנרגיה מגוון יתרום ליציבות הפוליטית והכלכלית של ישראל וישמור על סביבה ירוקה.

מהי אנרגיה מתחדשת?

אנרגיה מתחדשת הינה אנרגיה המשתמשת בתהליכי טבע שאינם מתכלים, כדוגמת קרינת השמש, רוח או מים.

ייצור חשמל בשיטות אלה יעניק יציבות כלכלית לישראל וישמור על איכות הסביבה ומשאבי הטבע המתקלים של כדור הארץ.

ישראל היתה בין החלוצות בניצול אנרגית השמש כאשר בשנות השמונים חייבה קבלנים להתקין דודי שמש בעת הקמת בתים חדשים לצד עידוד צרכנים להתקין מערכות כאלה על בתים קיימים. כתוצאה מכך שבכ- 85 אחוזים מהמבנים המשמשים למגורים יש מערכות סולאריות כאלה. חזרה למדיניות מעודדת שימוש באנרגית השמש המצויה בשפע באזורנו יכולה להחזיר את ישראל לחזית יצור האנרגיה המתחדשת.