מנגנון הפיתוח הנקי – CDM

עידוד יצור אנרגיה מתחדשת – מנגנון ה- CDM

פרוטוקול קיוטו, שעניינו הפחתת פליטות גזי חממה (לדוגמה, CO2 או מתאן) לאטמוספרה, נועד לבלום את השפעות אפקט החממה והשינויים האקלימיים הגלובליים. כתוצאה מעידוד הפחתת פליטות גזי החממה נפתח שוק עולמי חדש הסוחר בגזים אלו.

המוצר עליו מתבסס הסחר בשוק זה הוא פחמן דו חמצני (CO2) אשר במסגרת הפרוטוקול נמנעת פליטתו לאטמוספרה. תחת פרוטוקול קיוטו התחייבו המדינות המתועשות (דוגמת מדינות האיחוד האירופאי) להפחית את רמות הפליטה של "גזי חממה" בכדור הארץ. חתימה על פרוטוקול זה היא כאמור הוכחה להכרתן בתרומת "גזי חממה" לתהליך ההתחממות הגלובלית.

השגת הפחתה בפליטות "גזי חממה" כרוכה בהשקעות הון עצומות, בייחוד במדינות מתועשות בהן עלות כוח האדם גבוהה וערך המטבע חזק. על מנת להפוך את ההשקעה בפרוייקט לכדאית עבור המדינות המתועשות, כוננו מספר מנגנונים כלכליים אשר אחד מהם הוא "מנגנון הפיתוח הנקי" (CDM – Clean Development Mechanism). זהו מנגנון המאפשר למדינות מתועשות להשקיע בפרויקטים המבוצעים במדינות מתפתחות (ביניהן ישראל) אשר מביאות להפחתה בפליטות של גזי חממה באופן וולונטרי. ישראל כאמור סווגה בפרוטוקול קיוטו כמדינה מתפתחת עד לאחרונה, לפיכך מנגנון הפיתוח הנקי יהווה נתיב להשקעות הון זר לפרויקטים המבוצעים בארץ ואשר באמצעותם מושגת הפחתה בפליטות גזי חממה.

כחלק ממנגנון ה – CDM במדינות השותפות בפרוטוקול מתבצעים פרוייקטים מתחומי תעשייה שונים כמו תעשיית המגנזיום, המלט ופרויקטים בתחום האנרגיה (החלפת דלקים,התייעלות אנרגטית ויצור אנרגיה ממקורות מתחדשים).

כל פרויקט הנרשם במנגנון ה-CDM נדרש להציג כי התועלות הצפויות מהשתתפות בשוק הפחמן נלקחו בחשבן כבר בשלבי התכנון הראשונים. בעת הפעלתו הוא רושם לזכותו (.C.E.R.) ( Certified Emission Reduction- זכויות ההפחתה במדינות מתפתחות) המאפשרות מסחר בזכויות בין תעשיות שונות ובין מדינות שונות ובכך לאפשר הפחתה גולבאלית של פליטת גזי החממה.